Janneche Utne Skåre

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Janneche Utne Skåre (f. 1946) er toksikolog, professor dr.philos., tidligere forskningsdirektør ved Veterinærinstituttet og leder av faggruppe for forurensning, naturlige toksiner og medisinrester i Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Hun ledet arbeidet med denne komiteens to nytte-risiko-vurderingene av fisk i norsk kosthold, publisert i 2004 og 2014.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Janneche Utne Skåre
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media