Janne Scheffels

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Janne Scheffels

Karl Erik Lund, Janne Scheffels, Janne Oftedal, Ingunn Eck
08.01.2004
Den første kartlegging av røykerestriksjoner i videregående skole ble utført etter oppdrag fra Statens tobakksskaderåd i 1998 ( 1 ). Det ble observert svært ulik praksis med hensyn til restriksjoner...
Janne Scheffels, Karl Erik Lund
30.05.2000
Å arbeide for få ned andelen som røyker blant ungdom må ha høy prioritet om man ønsker å forhindre fremtidig tobakksbruk i befolkningen som helhet. Det er fordi det store flertallet av røykere...
Elisabeth Kvaavik, Janne Scheffels, Marianne Lund
28.01.2014
Dagligrøykingen har de siste tiårene vært på kraftig retur i Norge, og andelen voksne nordmenn som oppgir å røyke daglig er redusert fra 37 % til 16 % fra 1979 til 2012. Prevalensen av av-og-til-...