Janicke Marita Syltern

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Janicke Syltern (f. 1973) er spesialist i barnesykdommer, overlege ved Barn og Nyfødt intensiv ved St. Olavs hospital og medlem av klinisk etikkomité, St. Olavs hospital.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Janicke Marita Syltern
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media