Jan Pål Loennechen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Klinikk for hjertemedisin

St. Olavs hospital

og

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Han har bidratt med idé, utforming/design av studien, innsamling, analyse og tolking av data samt litteratursøk, utarbeiding/revisjon av manus og godkjenning av innsendte manusversjon.

Jan Pål Loennechen er overlege og professor.

Artikler av Jan Pål Loennechen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media