Jan Pål Loennechen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Pål Loennechen

Mathias Nyman, Ina Charlotte Molaug, Anne Marte Næss, Torvald Espeland, Jan Pål Loennechen, Ole Christian Mjølstad
28.09.2020
Kardiovaskulær sykdom er den hyppigste dødsårsaken i den vestlige verden, med over 16 millioner dødsfall årlig ( 1 , 2 ). Av disse utgjør plutselig hjertedød en betydelig andel ( 3 ). Risikoen for...
Geir Wenberg Jacobsen, Elena Titova, Jan Pål Loennechen, Erik Magnus Berntsen
12.06.2018
A man in his early seventies attended the accident and emergency department with chills and reduced general condition. His temperature was 40.6 °C, and blood tests showed a CRP level of 115 mg/l (...
Geir Wenberg Jacobsen, Elena Titova, Jan Pål Loennechen, Erik Magnus Berntsen
12.06.2018
En mann, tidlig i 70-årene, oppsøkte legevakten med frostanfall og nedsatt allmenntilstand. Temperaturen ble målt til 40,6 °C, og blodprøvene viste CRP på 115 mg/l (< 5) og leukocytter på 12,9 ...
Jan Pål Loennechen
01.07.2014
Biologi har alltid vært min store interesse og inngangsporten til legeyrket. Jeg vokste opp i fjæresteinene i Kristiansund med et yrende dyreliv og far tok meg med opp i fjellfloraen. En engasjerende...