Jan Oldenburg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Jan Oldenburg (f. 1972) er spesialist i onkologi med spesialkunnskap om testikkelkreft. Han er overlege ved Kreftavdelingen, Akershus universitetssykehus, medlem av flere internasjonale nettverk innen fagfeltet, bl.a. SWENOTECA (Swedish Norwegian Testicular Cancer Group), og medforfatter av retningslinjer for behandling av testikkelkreft.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Jan Oldenburg
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media