Jan Olav Aaseth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Olav Aaseth

Jan Olav Aaseth, Marte Kvittum Tangen, Jan Otto Beitnes
20.03.2001
Ved behandling med tiaziddiuretika kan det utvikles alvorlige elektrolyttforstyrrelser. Tiaziddiuretika registrert i Norge inneholder virkestoffene bendroflumetiazid, hydroklortiazid eller...
Anne Kristin Møller Fell, Randi Eikeland, Jan Olav Aaseth
23.08.2016
In the 1970s, a woman who was then in her thirties contacted her doctor with intermittent respiratory ailments, increasing fatigue, agitation and visual disturbances. She developed a complex array of...
Anne Kristin Møller Fell, Randi Eikeland, Jan Olav Aaseth
23.08.2016
I 1970-årene kontaktet en kvinne som da var i 30-årene lege på grunn av intermitterende luftveisplager, økende tretthet, uro og synsforstyrrelser. Hun utviklet et sammensatt sykdomsbilde med...