Jan O. Aasly

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan O. Aasly

Harald Schrader, Jan O. Aasly, Thomas Bøhmer
23.05.2017
Munchausen syndrome does not fall into the category of an ordinary somatic, psychological or psychosomatic illness, and its identification, diagnosis and treatment present an unusually great...
Harald Schrader, Jan O. Aasly, Thomas Bøhmer
23.05.2017
Münchhausens syndrom passer ikke inn i en vanlig somatisk, psykisk eller psykosomatisk sykdomsforståelse og representerer en usedvanlig stor utfordring med henblikk på identifisering, diagnostisering...
Jan Petter Larsen, Antonie Giæver Beiske, Svein Ivar Bekkelund, Espen Dietrichs, Ole-Bjørn Tysnes, Steinar T. Vilming, Jan O. Aasly
25.09.2008
Parkinsons sykdom er en kronisk og gradvis progredierende sykdom. Diagnosen forutsetter typiske patologiske forandringer i spesielle deler av hjernen og tilstedeværelse av et karakteristisk motorisk...
Jan O. Aasly
30.05.2001
I april 2001 mottok jeg blant saksdokumenter et skriv fra Statens helsetilsyn, datert 2.1. 2001, med tittelen: ”Kjevesleng – whiplash.” Her fastslår Helsetilsynet at ”det anses som dokumentert at det...
Jan O. Aasly
02.12.2010
Ginsberg, Lionel Neurology Lecture notes. 9. utg. 208 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2010. Pris GBP 23 ISBN 978-1-4051-7722-1 Dette er niende utgave av Lionel Ginsbergs «...