Jan O. Aasly

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Jan O. Aasly (f. 1950) er spesialist i nevrologi og professor dr.med. Han har vært overlege ved Nevrologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, og er siden 1989 overlege ved Nevrologisk avdeling, St. Olavs hospital/professor II ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Jan O. Aasly
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media