Jan Mannsverk

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Jan Mannsverk (f. 1960) er spesialist i indremedisin og i hjertesykdommer, overlege og medlem av den faglige rådgivingsgruppen i Norsk hjerteinfarktregister. Han har bidratt med tolkning av data, utarbeiding/revisjon og godkjenning av manus.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Hjertemedisinsk avdeling

Universitetssykehuset Nord-Norge

Artikler av Jan Mannsverk
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media