Jan Knudtzon Sommerfelt-Pettersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Knudtzon Sommerfelt-Pettersen

Catrine Ahlén, Marianne Aas, Anne Nor, Per Inge Wetteland, Hjalmar Johansen, Trine Sørbø, Jan Knudtzon Sommerfelt-Pettersen, Ole-Jan Iversen
06.08.2013
Legionellabakterien finnes i ferskvann over hele verden ( 1 ). Slekten Legionella ble ikke registrert før i 1979 – i forbindelse med det store legionelloseutbruddet blant amerikanske legionærer (...
Catrine Ahlén, Marianne Aas, Anne Nor, Per Inge Wetteland, Hjalmar Johansen, Trine Sørbø, Jan Knudtzon Sommerfelt-Pettersen, Ole-Jan Iversen
06.08.2013
The Legionella bacterium is found in freshwater sources all over the world ( 1 ). The genus Legionella was not registered until 1979 – as a result of a major outbreak of Legionnaires’ disease among...
Jan Knudtzon Sommerfelt-Pettersen
08.04.2011
McLean, David Surgeons of the fleet The Royal Navy and its medics from Trafalgar to Jutland. 296 s, ill. New York, NY: I.B.Tauris Publishers, 2010. Pris GBP 28 ISBN 978-1-84885-284-6 England er en øy...