Jan Hysing

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Hysing

Jan Hysing, Marjut Sarjomaa*, Karina Skog, Stian Lydersen
17.05.2007
De siste 20 årene har det vært en stadig utvikling innen akuttbehandling, rehabilitering og sekundærprofylakse ved hjerneslag. Diagnostikken er bedret med rutinemessig CT caput og mange steder er det...
Jan Hysing, Harald Brunvand
03.12.2009
De siste 15 år har det foregått en betydelig teknologisk utvikling innenfor medisinsk elektrofysiologi. Vi har i dag et behandlingstilbud for de fleste regelmessige supraventikulære arytmier, som...
Håvar Knutsen, Jan Hysing
10.05.2001
Primær trombocytemi tilhører gruppen kroniske myeloproliferative sykdommer og karakteriseres av et vedvarende forhøyet blodplatetall forårsaket av en abnorm proliferasjon av megakaryocytter. Primær...
Jan Hysing, Erik Wist
15.11.2011
Improved diagnostics and treatment have increased breast cancer survival ( 1 ). At the same time, new surgical methods, including breast-conserving operations and sentinel lymph node technology offer...
Jan Hysing, Erik Wist
15.11.2011
Bedret diagnostikk og behandling har økt overlevelsen ved brystkreft ( 1 ). Samtidig har nye kirurgiske metoder, bl.a. brystbevarende operasjoner og vaktpostlymfeknuteteknikk, gitt bedret...
Jacob Thalamus, Magnus Topper, Christian Østvold, Jan Hysing, Kristian Tobiasson, Thusego Motswakadikgwa, Brit Velund
29.04.2014
Vi vil først og fremst benytte anledningen til å takke kollegene fra Sørlandet Sykehus Arendal for en interessant artikkel om behandling av NSTEMI ( 1 ). Det er bra og motiverende at data fra...