Jan Hammer

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Hammer

Jan Hammer, Didrik Heggdal, Arne Lillelien, Peggy Lilleby, Roar Fosse
20.03.2018
Some patients in mental health care wish to become drug-free after long-term use of psychotropic drugs ( 1 – 3 ). In Norway, the hospital trusts have been ordered to establish drug-free therapeutic...
Jan Hammer, Didrik Heggdal, Arne Lillelien, Peggy Lilleby, Roar Fosse
19.03.2018
En del pasienter innen psykisk helsevern ønsker å bli medisinfrie etter langvarig bruk av psykofarmaka ( 1 – 3 ). I Norge har helseforetakene fått i oppdrag å etablere medisinfrie behandlingstilbud...
Tormod Stangeland, Jan Hammer, Trond Fjetland Aarre, Wenche Ryberg
22.01.2018
Ekeberg & Hem argumenterer annerledes enn vi gjør i vår kronikk «Ingen kan føresjå sjølvmord» ( 1 , 2 ), men vi ser likt på begrensningene i skjemabasert selvmordsrisikovurdering. Vi er enige om...
Jan Tore Daltveit, Jan Hammer, Trude Bjørnstad, Odd Erik Skinnemoen, Svein Skjøtskift
11.11.2014
Effektiv håndtering av abstinens i en tidlig fase kan redusere risiko for kompliserte og livstruende tilstander. Vi har nå oversatt kartleggingsinstrumentet Clinical Institute Withdrawal Assessment...