Jan Hammer

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: jan.hammer@vestreviken.no

Psykiatrisk avdeling

Klinikk for psykisk helse og rus

Vestre Viken

Han har bidratt med idé, utforming, datainnsamling, tolkning og utarbeiding av manuset og har godkjent innsendte manusversjon.

Jan Hammer (f. 1978) er spesialsykepleier, m.sc. og spesialrådgiver og prosjektkoordinator, herunder for klinikkens BET-prosjekt (basal eksponeringsterapi).

Artikler av Jan Hammer
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media