Jan Gunnar Skogås

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Jan Gunnar Skogås har bakgrunn innen medisinsk teknologi, er daglig leder og avdelingssjef for forskningsinfrastrukturen Fremtidens operasjonsrom ved St. Olavs hospital/NTNU, er senterleder for NorTrials Medisinsk utstyr og leder for den nasjonale infrastrukturen NorMIT (Norwegian centre for Minimally invasive Image guided Therapy and medical technologies) samt klinikkansvarlig og avdelingssjef for Røros sykehus – St. Olavs hospital.

Artikler av Jan Gunnar Skogås
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media