Jan Fredrik Bugge

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Fredrik Bugge

Jon Henrik Laake, Jan Fredrik Bugge
28.01.2010
Intensivpasienter er karakterisert ved akutt truende eller manifest funksjonssvikt i livsviktige organsystemer. Akutt nyresvikt opptrer hyppig i intensivsammenheng, alene eller som én av...
Jan Fredrik Bugge
01.07.2010
Moderne hjertesviktbehandling baserer seg i økende grad på kombinasjoner av medikamenter som blokkerer nevrohormonelle mekanismer. Disse består av betablokkere, angiotensinkonverterende enzym (ACE) –...
Terje Veel, Jan Fredrik Bugge, Knut Arvid Kirkebøen, Hilde Pleym
25.03.2010
Med åpen hjertekirurgi menes kirurgi ved hjelp av hjerte-lunge-maskin. Om lag 70 % er koronarkirurgi, og om lag 20 % er operasjoner på hjerteklaffene. De resterende er blant annet operasjoner for...