Jan Fredrik Andresen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Fredrik Andresen

Lisbeth Homlong, Jan Fredrik Andresen
09.12.2019
I en kommentar publisert 14. oktober 2019 stiller Erlend Hem flere spørsmål til Statens helsetilsyn som gjelder saksbehandlingen i tilsynssaker ( 1 ). Som vi skrev i vårt innlegg av 19. september...
Lisbeth Homlong, Jan Fredrik Andresen
21.10.2019
I et innlegg publisert 2. august 2019 i Tidsskriftet ( 1 ) beskriver en lege hvordan det opplevdes da det ble opprettet en tilsynssak mot hennes mann, som også er lege. En av hans pasienter hevdet å...
Lise Broen, Brynhild Braut, Jan Fredrik Andresen
26.06.2018
Statens helsetilsyn fikk ca. 3 000 varsler om alvorlige hendelser i perioden 2010–17. Virksomhetene er pålagt å lære av slike hendelser for å unngå at de gjentar seg. Virksomheter som tilbyr...
Anne Eskild, Britt-Ingjerd Nesheim, Tonje Berglund, Joan Kristina Totlandsdal, Jan Fredrik Andresen
10.01.2001
Begjæring om svangerskapsavbrudd etter 12. svangerskapsuke skal behandles i abortnemnd. Ifølge loven har fosteret et gradert vern. Jo lenger et svangerskap er kommet, desto viktigere må grunnen til...
Brynhild Braut, Bente K. Smedbråten, Jan Fredrik Andresen
21.06.2016
I 2015 økte antallet innsendte varsler til Helsetilsynet om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten med 21 %. Helsetilsynet påpekte mangler i foretaksledelsens oppfølging av alvorlige...
Anne Eskild, Britt-Ingjerd Nesheim, Tonje Berglund, Joan Kristina Totlandsdal, Jan Fredrik Andresen
10.04.2000
Abortloven § 2, 3. ledd c hjemler mulighet for svangerskapsavbrudd etter utgangen av 12. svangerskapsuke hvis det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom som følge av arvelige anlegg,...
Torkel Steen*, Joan Kristina Totlandsdal, Jan Fredrik Andresen
20.11.2000
En lege skal være varsom, nøyaktig og objektiv ved utstedelse av legeattest (1). Det kan være vanskelig, særlig når korrekt konklusjon ikke er slik pasienten hadde ønsket. Helseattest for førerkort m...
Anders Gaasland, Ingrid A. Havnes, Morten Venberget, Jan Fredrik Andresen
06.10.2015
Det tidligere fagrådet for psykisk helsevern i Helse Sørøst påpeker at selvmordsforebyggende arbeid fokuserer for mye på selvmordsrisikovurderinger og for lite på god behandling ( 1 ). Statens...
Jan Fredrik Andresen
05.04.2016
Høie, Tore Audun Helseledelse Veien til et bedre helsevesen. 395 s, ill. Oslo: Fringilla Publishing, 2015. Pris NOK 500 ISBN 978-82-690005-1-1 God ledelse er en av suksessfaktorene for gode...