Jan Fougner

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Fougner

Ole Frithjof Norheim, Jan Fougner, Odd Søreide, Ingebjørg Storm-Mathisen, Ellen Strengehagen
20.06.2002
Tabell  1 Kriterier for bidrag til behandling i utlandet (forskriftens § 2) Bidrag kan etter søknad ytes når behandling i Norge ikke kan gis etter akseptert metode på grunn av manglende medisinsk...