Jan Erik Askildsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Erik Askildsen

Bjarne Robberstad, Jan Erik Askildsen, Ole Frithjof Norheim
17.09.2013
Norske helseprioriteringar skal baserast på ei samla vurdering av kor alvorleg sjukdommen er, kor effektivt tiltaket er og i kva grad meirkostnadene ved tiltaket står i eit rimeleg...