Jan Egil Wold

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Egil Wold

Arve Strandheim, Jan Egil Wold, Niels Bentzen
18.01.2007
I forsking om helse og rus i ungdomsåra dukkar fattigdom, sosial ulikskap, forsømming og overgrep opp som viktige bakgrunnsfaktorar for både helseproblem og alkoholproblem. Sambandet mellom fattigdom...
Tormod Rimehaug, Jorun Mari Børstad, Ingunn Helmersberg, Jan Egil Wold
25.05.2006
Barn av foreldre med rus- eller psykiske problemer er «usynlige» ved at de ofte overses av hjelpeinstansene. Samtidig peker forskning mot at disse barna både er alvorlig belastet og har høyere risiko...