Jan Brøgger

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Brøgger

Jan Brøgger
16.12.2004
Det har vært en utbredt oppfatning at antall tilfeller av astma har økt, særlig hos barn. Men endringer i forekomsten av astma hos voksne har vært lite undersøkt. Formålet med avhandlingen var å...
Halvor Næss, Ulrike Waje-Andreassen, Jan Brøgger, Lars Thomassen
06.05.2011
I de senere år er behandlingstilbudet for pasienter med akutt hjerneinfarkt blitt betydelig utvidet. Det er dokumentert at sammenliknet med behandling i vanlig medisinsk sengepost bedrer behandling i...
Lars Thomassen, Ulrike Waje-Andreassen, Halvor Næss, Jan Brøgger
06.05.2011
Utviklingen av slagenheter de siste 20 – 25 år har fundamentalt endret håndteringen av pasienter med hjerneslag. Slagenheten som behandlingskonsept har et solid vitenskapelig grunnlag, og resultatene...