Jan Abel Olsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Abel Olsen

Jan Abel Olsen, Dag Hofoss
20.03.2000
I Norge bruker vi stadig mer penger på helsetjenester. I løpet av de siste 40 år har vi sett en tidobling (i faste priser) av landets samlede helsetjenesteutgifter. Som andel av nasjonalproduktet...
Ivar Sønbø Kristiansen, Jan Abel Olsen
21.04.2005
Pasienter med Fabrys sykdom kan nå tilbys kausal, men kostbar behandling. Bør samfunnet finansiere dette? Smale legemidler – på engelsk orphan drugs, ofte oversatt til foreldreløse legemidler – er...
Jan Abel Olsen
06.09.2011
Verdens helseorganisasjon The world health report – Health systems financing The path to universal coverage. 106 s, tab, ill. Genève: WHO, 2010. Pris CHF 40 ISBN 978-92-4-156402-1 www.who.int/whr/...
Jan Abel Olsen
08.01.2013
Begrepet «sykdommens alvorlighetsgrad» forekommer i litteraturen med fire ulike meningsinnhold. Denne begrepsmessige forvirringen har helsepolitisk betydning, fordi vi i Norge har et uttalt mål om å...
Jan Abel Olsen, Ivar Sønbø Kristiansen, Jon Magnussen, Ole Frithjof Norheim, Bjarne Robberstad
05.03.2013
Det er fint at en artikkel kan invitere til kritisk refleksjon. Vegard Bruun Wyllers lederkommentar i Tidsskriftet nr. 1/2013 ( 1 ) bærer dessverre preg av at han har benyttet anledningen til å ytre...