Jakob Klcovansky

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jakob Klcovansky

Jarle Jortveit, Leif Eskedal, Jakob Klcovansky, Gaute Døhlen, Henrik Holmstrøm
26.01.2019
Infective endocarditis is a bacterial or fungal infection that affects the inner lining of the heart (endocardium) and heart valves ( 1 ). Approximately 1 % of live-born children are affected by a...
Jarle Jortveit, Leif Eskedal, Jakob Klcovansky, Gaute Døhlen, Henrik Holmstrøm
17.01.2019
Infeksiøs endokarditt er en bakterie- eller soppinfeksjon som affiserer hjertets indre hinne (endokard) og hjerteklaffene ( 1 ). Medfødte hjertefeil affiserer omtrent 1 % av levendefødte barn og er i...
Jakob Klcovansky, Janne Kvammen, Monica Thallinger
11.02.2014
Jenta ble innlagt i barneavdeling på grunn av alvorlig underernæring. Hun hadde både gastrointestinale og nevrologiske symptomer, og årsaken til den dårlige ernæringsstatusen var usikker. En jente i...
Jakob Klcovansky
03.11.2015
Antallet meslingtilfeller i Europa har økt betydelig de siste fem årene, og fra hele verden rapporteres det om meslingepidemier. Det er et tragisk paradoks at meslingvaksinen synes å ha blitt offer...