Jakob Dalgaard

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Medisinsk avdeling

Drammen sjukehus

Han har bidratt med faglege innspel, kommentarar og illustrasjon.

Jakob Dalgaard er dr.med., spesialist i indremedisin og i blodsjukdommar og er seksjonsoverlege. Han har vore med på å skrive og revidere dei nasjonale retningslinjene for diagnostikk og behandling av akutt myelogen leukemi.

Artikler av Jakob Dalgaard
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media