Jakob Dalgaard

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jakob Dalgaard

Håkon Reikvam, Jakob Dalgaard, Silje Johansen, Tor Henrik Anderson Tvedt, Øystein Bruserud
26.04.2019
Akutt myelogen leukemi er ei gruppe aggressive, maligne blodsjukdommar som rammar alle aldersgrupper, men er vanlegast hos eldre over 65 år. Nyare behandlingsmetodar og nyare forsking indikerer at...
Jakob Dalgaard, Yngvar Fløisand, Margurethe Stenersen, Torstein Egeland, Lorentz Brinch
15.03.2007
En rekke maligne hematologiske sykdommer kan helbredes med allogen stamcelletransplantasjon (SCT). Strategien har vært og er fortsatt å gi maksimalt tolerable cellegiftdoser i forkant for å utrydde...
Jakob Dalgaard, Lorentz Brinch, Geir E. Tjønnfjord
10.02.2002
Paroksystisk nattlig hemoglobinuri ble første gang beskrevet i 1882 av Strübing (1). Sykdommen er ervervet, og forekommer litt hyppigere hos kvinner enn hos menn. Det er ingen tendens til familiær...