Ivar J. Aaraas

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ivar J. Aaraas

Ivar J. Aaraas
22.01.2018
Kari Killén Profesjonell utvikling og faglig veiledning Et fellesfaglig perspektiv. 5. utg. 283 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2017. Pris NOK 429 ISBN 978-82-05-50073-0 Denne boken er en «klassiker»...
Ann-Mari Steinnes, Ivar J. Aaraas
10.10.2002
Townsville ligger i tropisk sone og er regionshovedstad i North Queensland. Avstanden sørover til provinshovedstaden i Queensland, metropolen Brisbane, er 1 500 kilometer. De 150 000 innbyggerne bor...
Fred Andersen, Anders Forsdahl, Odd Herder, Ivar J. Aaraas
30.09.2001
Rekrutteringen til allmennlegetjenesten har sviktet i de senere år. Denne utviklingen har fått størst konsekvenser i utkantkommunene, der sårbarheten ved få stillingshjemler i isolerte småkommuner er...
Ivar J. Aaraas, Fred Andersen
10.12.2000
Sats på distriktsmedisin! Allmennmedisinen har dårlige kår blant pasienter, politikere og blant allmennlegene selv skriver Magne Nylenna i en tankevekkende leder i Tidsskriftet nr. 26/2000, der han...
Ivar J. Aaraas, Barbara Jones, Tarun Sen Gupta
25.08.2005
Hendelser med tildekking av skadelig praksis har lært oss at idealet ved medisinske avvik er å møte pasient og pårørende med åpenhet og vilje til beklagelse ( 1 , 2 ). For legen, som hendelsens «...
Anne Helen Hansen, Ivar J. Aaraas, Jorun Støvne Pettersen, Gerd Ersdal
25.08.2005
Formålet med innføring av fastlegeordningen var blant annet å bedre tilgjengeligheten til allmennlegetjenesten ( 1 ). Statens helsetilsyn bad i 2002 helsetilsynet i fylkene overvåke tilgjengelighet...
Eli Berg, Hasse Melbye, Peter Prydz, Knut Arne Holtedahl, Ivar J. Aaraas, Tor Anvik, Niels Bentzen
25.08.2005
Den nye eksamenformen i allmennmedisin har fått positiv omtale i pressen. Faksimile fra Nordlys 9.6. 2004 I 1971 kom det ut en bok på Universitetsforlaget med tittelen Medisinsk studieplan...
Frank Hilpüsch, Petra Parschat, Sissel Fenes, Ivar J. Aaraas, Mads Gilbert
07.01.2011
En typisk øvelse i Bjarkøy kommunes akutteam. Pleiepersonalet, ambulansepersonell og legene løser varierende akuttmedisinske oppgaver i tverrfaglige team. Her øves blødningskontroll. Foto Mads...