Ivar J. Aaraas

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ivar J. Aaraas

Ivar J. Aaraas
22.01.2018
Kari Killén Profesjonell utvikling og faglig veiledning Et fellesfaglig perspektiv. 5. utg. 283 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2017. Pris NOK 429 ISBN 978-82-05-50073-0 Denne boken er en «klassiker»...
Ann-Mari Steinnes, Ivar J. Aaraas
10.10.2002
Townsville ligger i tropisk sone og er regionshovedstad i North Queensland. Avstanden sørover til provinshovedstaden i Queensland, metropolen Brisbane, er 1 500 kilometer. De 150 000 innbyggerne bor...
Fred Andersen, Anders Forsdahl, Odd Herder, Ivar J. Aaraas
30.09.2001
Rekrutteringen til allmennlegetjenesten har sviktet i de senere år. Denne utviklingen har fått størst konsekvenser i utkantkommunene, der sårbarheten ved få stillingshjemler i isolerte småkommuner er...
Ivar J. Aaraas, Fred Andersen
10.12.2000
Sats på distriktsmedisin! Allmennmedisinen har dårlige kår blant pasienter, politikere og blant allmennlegene selv skriver Magne Nylenna i en tankevekkende leder i Tidsskriftet nr. 26/2000, der han...
Eli Berg, Hasse Melbye, Peter Prydz, Knut Arne Holtedahl, Ivar J. Aaraas, Tor Anvik, Niels Bentzen
25.08.2005
Den nye eksamenformen i allmennmedisin har fått positiv omtale i pressen. Faksimile fra Nordlys 9.6. 2004 I 1971 kom det ut en bok på Universitetsforlaget med tittelen Medisinsk studieplan...
Ivar J. Aaraas, Barbara Jones, Tarun Sen Gupta
25.08.2005
Hendelser med tildekking av skadelig praksis har lært oss at idealet ved medisinske avvik er å møte pasient og pårørende med åpenhet og vilje til beklagelse ( 1 , 2 ). For legen, som hendelsens «...
Anne Helen Hansen, Ivar J. Aaraas, Jorun Støvne Pettersen, Gerd Ersdal
25.08.2005
Formålet med innføring av fastlegeordningen var blant annet å bedre tilgjengeligheten til allmennlegetjenesten ( 1 ). Statens helsetilsyn bad i 2002 helsetilsynet i fylkene overvåke tilgjengelighet...
Frank Hilpüsch, Petra Parschat, Sissel Fenes, Ivar J. Aaraas, Mads Gilbert
07.01.2011
En typisk øvelse i Bjarkøy kommunes akutteam. Pleiepersonalet, ambulansepersonell og legene løser varierende akuttmedisinske oppgaver i tverrfaglige team. Her øves blødningskontroll. Foto Mads...