Ivar Aursnes  †

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ivar Aursnes  †

Trine Bjørner, Ingunn Fride Tvete, Ivar Aursnes  †, Tor Skomedal
29.10.2013
Benzodiazepiner og z-hypnotika (zopiklon og zolpidem) forskrives vesentlig i allmennpraksis ( 1 ). Nær halvparten av pasienter innlagt i psykiatriske og somatiske sykehus får også...