Isabelle Budin-Ljøsne

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Isabelle Budin-Ljøsne

Isabelle Budin-Ljøsne, Heidi Beate Bentzen, Jan Helge Solbakk, Ola Myklebost
01.12.2015
A one-off paper-based consent form is not necessarily the best solution when it comes to obtaining consent from research participants for genome sequencing. A dynamic consent process that allows...
Isabelle Budin-Ljøsne, Heidi Beate Bentzen, Jan Helge Solbakk, Ola Myklebost
01.12.2015
Papirbasert samtykkeskjema til én gangs bruk er ikke nødvendigvis den beste løsningen når forskningsdeltakere skal samtykke til genomsekvensering. Særlig der det kan være aktuelt å gi tilbakemelding...