Irene Bircow Elgen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Irene Bircow Elgen

Irene Bircow Elgen
03.06.2004
Cerebral parese forekommer hos ca. 7 % av barn med fødselsvekt under 1 500 – 2 000 g, mens forekomsten er ca. 0,15 % i normalbefolkningen. Barn med lav fødselsvekt, (fødselsvekt < 2 500 g) uten...