Iren Høyland Löhr

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Iren Høyland Löhr

Paul Christoffer Lindemann, Karianne Wiger Gammelsrud, Iren Høyland Löhr, Per Espen Akselsen, Morten Lindbæk, Arnfinn Sundsfjord
09.09.2019
Definisjonene for klassifisering av bakteriers følsomhet for antibiotika er nå endret. Dette får kliniske konsekvenser ved valg og dosering av terapeutikum etter svar fra mikrobiologisk laboratorium...
Iren Høyland Löhr
16.06.2015
Nyfødte barn smittet med multiresistent Klebsiella pneumoniae kan være bærere av bakterien i opptil to år. Iren Høyland Löhr. Foto: Svein Gabrielsen Lunde Det er en urovekkende rask spredning av...