Iren Høyland Löhr

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Iren Høyland Löhr er ph.d. og avdelingsoverlege ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Stavanger universitetssjukehus.

Artikler av Iren Høyland Löhr
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media