Iren Høyland Löhr

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Iren Høyland Löhr

Elling Ulvestad, Øyvind Kommedal, Gunnar Skov Simonsen, Fredrik Müller, Truls Michael Leegaard, Iren Høyland Löhr, Svein Arne Nordbø
29.06.2020
Covid-19-pandemien har vist at mikrobiologiske laboratorier må møte smitteutbrudd med bred diagnostisk kompetanse, høy testkapasitet og effektiv infrastruktur. En ny EU-forordning truer nå...
Paul Christoffer Lindemann, Karianne Wiger Gammelsrud, Iren Høyland Löhr, Per Espen Akselsen, Morten Lindbæk, Arnfinn Sundsfjord
09.09.2019
Definisjonene for klassifisering av bakteriers følsomhet for antibiotika er nå endret. Dette får kliniske konsekvenser ved valg og dosering av terapeutikum etter svar fra mikrobiologisk laboratorium...
Iren Høyland Löhr
16.06.2015
Nyfødte barn smittet med multiresistent Klebsiella pneumoniae kan være bærere av bakterien i opptil to år. Iren Høyland Löhr. Foto: Svein Gabrielsen Lunde Det er en urovekkende rask spredning av...