Ingvild Vatten Alsnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ingvild Vatten Alsnes

Morten Munkvik, Ingvild Vatten Alsnes, Stein Ørn
04.06.2021
Vi trenger gode læringsmiljøer og flere studieplasser i medisin i Norge. Norge må utdanne flere av sine framtidige leger selv. I dag tar omtrent halvparten av medisinstudentene studiet i utlandet ( 1...
Ståle Onsgård Sagabråten, Ingvild Vatten Alsnes
27.04.2020
En omlegging av det kommunale helsetilbudet er essensielt i møte med en potensiell koronabølge. I Nesbyen i Hallingdal ble det gjort seks grep som viste seg å være nyttige. Helsesykepleier Bodil...
Steinar Krokstad, Stefan Hjørleifsson, Marte Riseth, Benedicte W. Wardemann, Harald Sundby, Ingvild Vatten Alsnes
03.09.2019
Fastlegene garanterer for flere helt sentrale helsepolitiske mål. Ett av de viktigste er at alle skal få helsetjenester etter behov og ikke betalingsevne. Norsk forening for allmennmedisins faggruppe...
Mette Brekke, Ingvild Vatten Alsnes
14.01.2019
Making predictions is difficult, especially about the future. But how do we want general practice/family medicine to develop? Will doctors and patients continue to meet mainly in person? Probably,...
Mette Brekke, Ingvild Vatten Alsnes
14.01.2019
Det er vanskelig å spå, særlig om fremtiden. Men hvordan ønsker vi at allmennmedisinen skal bli? Vil møtet mellom lege og pasient fortsatt i hovedsak være personlig? Sannsynligvis, men neppe i like...