Ingvild Vatten Alsnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ingvild Vatten Alsnes

Steinar Krokstad, Stefan Hjørleifsson, Marte Riseth, Benedicte W. Wardemann, Harald Sundby, Ingvild Vatten Alsnes
03.09.2019
Fastlegene garanterer for flere helt sentrale helsepolitiske mål. Ett av de viktigste er at alle skal få helsetjenester etter behov og ikke betalingsevne. Norsk forening for allmennmedisins faggruppe...
Mette Brekke, Ingvild Vatten Alsnes
14.01.2019
Making predictions is difficult, especially about the future. But how do we want general practice/family medicine to develop? Will doctors and patients continue to meet mainly in person? Probably,...
Mette Brekke, Ingvild Vatten Alsnes
14.01.2019
Det er vanskelig å spå, særlig om fremtiden. Men hvordan ønsker vi at allmennmedisinen skal bli? Vil møtet mellom lege og pasient fortsatt i hovedsak være personlig? Sannsynligvis, men neppe i like...