Ingvild Fossgard Sandøy

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ingvild Fossgard Sandøy

Ingvild Fossgard Sandøy, Klaus Melf
09.10.2003
15 – 20 % av flyktningene som kommer til Norge, har vært utsatt for fysisk eller psykisk tortur ( 1 ). Torturistene bruker ofte raffinerte metoder som nesten ikke etterlater synlige ytre skader. For...
Ingvild Fossgard Sandøy, og Kirsten Osen
30.06.2001
Atomvåpen er ikke brukt i noen væpnet konflikt siden atombombene ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki i 1945. Det skyldes blant annet terrorbalansen mellom stormaktene med mottrusselen om at...
Ingvild Fossgard Sandøy
20.09.2001
Den tyske legestanden har måttet innse at mange leger under den annen verdenskrig deltok i aktiviteter som ikke kan bortforklares som feilvurderinger, uvitenhet, utnyttelse eller misforståelser (1, 2...
Knut Fylkesnes, Marte Jürgensen, Ingvild Fossgard Sandøy
04.10.2011
The number of new cases of HIV infection has declined globally since the late 1990s. However, the battle is far from won – least of all in parts of Africa where extremely severe epidemics have become...
Knut Fylkesnes, Marte Jürgensen, Ingvild Fossgard Sandøy
04.10.2011
Talet på nye tilfelle av hivsmitte har globalt sett gått nedover sidan slutten av 1990-åra. Slaget er likevel langt frå over – aller minst i delar av Afrika der ekstremt tunge epidemiar berre er...