Ingunn Aase

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ingunn Aase

Sigrun Anna Qvindesland, Conrad Arnfinn Bjørshol, Ingunn Aase, Bente Rossavik, Merete Kluge
15.12.2015
Traditionally, different health professions have been trained independently of one another. In Stavanger, we have developed a simulation-based training programme whereby medical, nursing and...
Sigrun Anna Qvindesland, Conrad Arnfinn Bjørshol, Ingunn Aase, Bente Rossavik, Merete Kluge
15.12.2015
Tradisjonelt har ulike helseprofesjoner blitt utdannet uavhengig av hverandre. I Stavanger har vi utviklet et simuleringsbasert treningsopplegg der lege-, sykepleie- og ambulansestudenter får trening...