Ingrid Toft

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ingrid Toft

Anders Hartmann, Hallvard Holdaas, , Ingrid Os, Odd Helge Hunderi, Stein Hallan, Tor Erik Widerøe, Einar Svarstad, Kristian Selvig, Helge Skjønsberg, Ingrid Toft
27.04.2006
Vi vil i denne artikkelen gå gjennom den nye klassifiseringen av kronisk nyresykdom som baserer seg på målt eller beregnet glomerulær filtrasjonshastighet (GFR). Vi omtaler hvordan denne kan måles i...
Ingrid Os, Knud Landmark, Ingrid Toft
18.03.2004
Med bakgrunn i en politisk avgjørelse pålegges leger i disse dager å forskrive hydroklortiazid i lave doser som førstevalg ved behandling av ukomplisert hypertensjon. Er den faglige begrunnelsen for...
Ingrid Os, Ingrid Toft
06.11.2003
Vi har i vårt innlegg omtalt det vi har oppfattet som svakheter ved ALLHAT-studien ( 1 ). Valg av klortalidon som studiemedikament vakte også en viss oppsikt i USA siden det var i utakt med...
Ingrid Os, Ingrid Toft
14.08.2003
I BMJ ble det i et innlegg for 70 år siden hevdet at det verste som kunne skje en pasient med hypertensjon, var at en eller annen idiot av en lege skulle oppdage dette og attpåtil starte med...