Ingrid Roscher

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Seksjon for hudsykdommer

Oslo universitetssykehus

Forfatterbidrag: idé, tolking av data, litteratursøk, utarbeiding og revisjon av manuskript og godkjenning av innsendt manuskriptversjon.

Ingrid Roscher er spesialist i hud- og veneriske sykdommer og overlege. Hun er medlem av Norsk melanomgruppe.

Artikler av Ingrid Roscher
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media