Ingrid A. Havnes,

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ingrid A. Havnes,

Thomas Clausen,, Ingrid A. Havnes,, Helge Waal
14.01.2010
Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2233–6 I ovennevnte artikkel i Tidsskriftet nr. 21/2009 s. 2234 var det feil i figurteksten til figur 1. Figuren og tabellen bygger på politistatistikken slik denne...