Ingrid Charlotte Kongerud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ingrid Charlotte Kongerud

Ingrid Charlotte Kongerud, Per Olav Vandvik
20.08.2013
In the medical studies at the University of Oslo, the teaching of knowledge management is integrated into the course «Knowledge management, leadership and quality improvement», abbreviated KLoK ( 1...
Per Olav Vandvik, Michael Bretthauer, Ingrid Charlotte Kongerud
20.08.2013
Evidence-based practice is based on a combination of the best current research evidence, clinical expertise and the patients’ own preferences. In evidence-based practice, tools are used to find...
Per Olav Vandvik, Michael Bretthauer, Ingrid Charlotte Kongerud
20.08.2013
Kunnskapsbasert praksis er basert på en kombinasjon av beste tilgjengelige forskningskunnskap, klinisk ekspertise og pasientenes egne preferanser. Ved kunnskapsbasert praksis brukes redskaper for å...
Ingrid Charlotte Kongerud, Per Olav Vandvik
20.08.2013
I medisinstudiet i Oslo er undervisningen i kunnskapshåndtering integrert i faget kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitetsforbedring, forkortet KLoK ( 1 ). I 10. semester har studentene...