Ingrid Charlotte Kongerud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Ingrid Charlotte Kongerud (f. 1988) er medisinstudent og har i to år vært deltids forskningsassistent ved Institutt for samfunnsmedisin med et prosjekt i kunnskapsbasert praksis.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

E-post: i.c.kongerud@studmed.uio.no

Det medisinske fakultet

Universitetet i Oslo

Artikler av Ingrid Charlotte Kongerud
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media