Ingrid Castberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ingrid Castberg

Ingrid Castberg, Olav Spigset
16.04.2009
Irreversible, uselektive monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere) var blant de første legemidlene som ble utviklet mot depresjon. I Norge er ingen legemidler i denne gruppen markedsført, men siden de...
Ingrid Castberg, Olav Spigset
08.06.2006
En rekke antidepressiver, antipsykotika, og stemningsstabiliserende legemidler er rapportert å kunne gi hyponatremi (en natriumkonsentrasjon mindre enn 135 mmol/l i serum) som bivirkning. Årsaken til...
Ingrid Castberg
07.10.2004
Antidepressiver brukes i større omfang og på flere indikasjoner enn tidligere. Forbruket av denne typen medikamenter ble tredoblet fra 1992 til 2001 ( 1 ). De første rapportene om symptomer etter...
Ingrid Castberg, Jan Øystein Berle, Olav Spigset
08.09.2005
Vår artikkel Har stemningsstabiliserende legemidler noen plass i behandlingen av schizofreni? i Tidsskriftet nr. 13 – 14/2005 ( 1 ) inneholder en tabell over legemiddelinteraksjoner. Etter at...
Ingrid Castberg, Pål Sandvik
03.02.2005
Det er uklart hvor mange mennesker det er som misbruker illegale rusmidler og legemidler i reseptgruppe A og B i Norge. Salget av søvnfremkallende, angstdempende og smertestillende legemidler har økt...