Ingrid Amalia Havnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ingrid Amalia Havnes

Thomas Clausen, Ingrid Amalia Havnes, Helge Waal
05.11.2009
Økt bruk av heroin har i de fleste vestlige land medført et høyt antall dødsfall, oftest i form av respirasjonsstans ( 1 ). De fleste land registrerer og rapporterer sine overdosedødsfall, enten...
Anne Kveim Lie, Terje Jensen, Hanne Lichtwarck, Jon Storaas, Erik Torjussen, Ingrid Amalia Havnes
11.08.2015
Hvordan skal vi lære fremtidige leger å samhandle godt med pasienter og annet helsepersonell? I et nytt studieopplegg ved Universitetet i Oslo skal studentene spille fastlege i et ansvarsgruppemøte...