Inger S. Martinussen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Inger S. Martinussen

Inger S. Martinussen
26.06.2003
Normann, T Sandvin, JT Thommesen, H Om rehabilitering Mot en helhetlig og felles forståelse? 138 s. Oslo: Kommuneforlaget, 2003. Pris NOK 329 ISBN 82-446-0959-1 Boken er et viktig bidrag i den...