Inger Ottestad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Inger Ottestad

Gisle Langslet, Inger Ottestad, Kjetil Retterstøl, Leiv Ose
26.08.2010
Utvikling og utprøvning av nye legemidler er et viktig område innenfor medisinen. Kravene til dokumentasjon av virkninger, bivirkninger og sikkerhet er omfattende. Det drives en stor virksomhet med...