Inger Ottestad,

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Inger Ottestad,

Gisle Langslet,, Inger Ottestad,, Kjetil Retterstøl,, Leiv Ose
07.10.2010
Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 1606 – 8 I Tidsskriftet nr. 16/2010 s. 1606 (i sammendraget) og på s. 1607 skal riktig tall være: « 28 % trodde det nye medikamentet kunne være nyttig for dem» og i...