Inger Økland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Avdeling sykehustjenester

Helsedirektoratet

og

Kvinne- og barneklinikken

Stavanger universitetssjukehus

Hun har bidratt med tolkning av data, utarbeiding av manuset og godkjent den endelige versjonen.

Inger Økland (f. 1958) er dr.philos., spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, seniorrådgiver og forskningssjef.

Artikler av Inger Økland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media