Inger Johanne Kjørven Skarpaas

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Inger Johanne Kjørven Skarpaas

Inger Johanne Kjørven Skarpaas
28.02.2008
På Madagaskar blir en stor del av arbeidet mot tuberkulose drevet at den lutherske kirkens helseavdeling. På Andranomadio-sykehuset arbeider legene med begrensede ressurser og kan kunsten å...
Inger Johanne Kjørven Skarpaas
10.01.2001
Smittevernloven og fremmedloven pålegger utlendinger fra land med høy insidens av tuberkulose å gjennomgå tuberkulinprøving og skjermbildeundersøkelse innen 14 dager etter ankomst til Norge. Et...