Inger Hilde Nordhus

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Inger Hilde Nordhus

Linn-Heidi Lunde, Inger Hilde Nordhus, Ståle Pallesen, Rae Frances Bell
28.08.2008
Mellom 25 % og 65 % av hjemmeboende eldre og opptil 80 % av eldre i institusjoner har kroniske smerter ( 1 ). De vanligste kroniske, ikke-ondartete smertetilstandene hos eldre antas å være ulike...
Bjørn Bjorvatn, Børge Sivertsen, Nicolas Øyane, Inger Hilde Nordhus, Ståle Pallesen
10.09.2009
Insomni er definert som dårlig/lite søvn – enten på grunn av innsovningsvansker, urolig nattesøvn eller tidlig morgenoppvåkning eller fordi pasienten subjektivt opplever at søvnen er av dårlig...
Børge Sivertsen, Siri Omvik, Ståle Pallesen, Inger Hilde Nordhus, Bjørn Bjorvatn
21.10.2004
Insomni defineres gjerne som redusert kvalitet, varighet eller effektivitet av søvn ( 1 ). Man skiller mellom primær og sekundær insomni. Primær insomni er søvnløshet uten bakenforliggende etiologi,...
Ståle Pallesen, Bjørn Bjorvatn, Inger Hilde Nordhus, Arvid Skjerve
10.12.2002
Insomni er karakterisert ved utilstrekkelig eller inadekvat søvn. Insomnien kan bestå av innsovningsproblemer, urolig nattesøvn og/eller tidlig morgenoppvåkning, eller at søvnkvaliteten er dårlig (1...