Inger Elise Engelund

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Inger Elise Engelund

Pål Øian, Olaug Margrete Askeland, Inger Elise Engelund, Brit Roland, Marta Ebbing
12.06.2018
Maternity care in Norway has been a topic of discussion for decades. Internationally, the trend has been towards centralisation of childbirth services, for both financial and medical reasons. It has...
Pål Øian, Olaug Margrete Askeland, Inger Elise Engelund, Brit Roland, Marta Ebbing
12.06.2018
Fødselsomsorgen i Norge har vært gjenstand for diskusjon gjennom flere tiår. Internasjonalt har trenden vært en sentralisering av fødsler, både av økonomiske og faglige grunner. Det har vært hevdet...
Nan B. Oldereid, Thomas Åbyholm, Tom Tanbo, Inger Elise Engelund, Lorentz M. Irgens
09.10.2003
Det første barnet unnfanget ved in vitro-fertilisering (prøverørsbehandling) ble født i England i 1978 ( 1 ), og metoden benyttes i dag som behandlingstilbud ved de fleste årsaker til ufrivillig...