Inger B. Scheel

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Inger B. Scheel

Inger B. Scheel, Hilde Engjom, Gisle Schmidt, Sverre O. Lie
06.09.2011
During the past decade, efforts to attain the UN Millennium Development Goals have triggered a number of global health initiatives intended to provide simple, targeted measures against the diseases...
Inger B. Scheel, Hilde Engjom, Gisle Schmidt, Sverre O. Lie
06.09.2011
Arbeidet med FNs tusenårsmål har over det siste tiåret utløst en rekke globale helseinitiativer for å frembringe enkle og målrettede tiltak mot sykdommene som utgjør den største byrden for fattige...