Inger B. Scheel

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Inger B. Scheel (f. 1960)

er forsker innenfor global helse. Hun leder Seksjon for global helse ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og er visepresident i Norwegian Forum for Global Health Research.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Email: inger.scheel@kunnskapssenteret.no

Seksjon for global helse

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Artikler av Inger B. Scheel
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media