Ingeborg S. Aaberge

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Ingeborg S. Aaberge er dr.med. og fagdirektør i Område for smittevern, miljø og helse, Folkehelseinstituttet.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Ingeborg S. Aaberge
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media