Ingeborg S. Aaberge

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ingeborg S. Aaberge

Dominique A. Caugant, Jørgen Lassen, Per Sandven, Ingeborg S. Aaberge
15.06.2020
Vår kjære kollega og venn, Arne Høiby, døde 19. mars etter kort tids sykdom. Han ble 74 år gammel. Arne ble utdannet cand.med. ved Universitet i Oslo i 1970 og ble spesialist i medisinsk mikrobiologi...
Ingeborg Sundsvalen Aaberge
01.03.2007
Helsetjenesten må samarbeide for å oppdage og etterforske utbrudd av matbårne infeksjonssykdommer Matbåren smitte kan oppdages ved at det forekommer mange tilfeller av en infeksjonssykdom med samme...
Ingeborg S. Aaberge
06.08.2013
Most water supply systems can be a source of Legionella-related illness in humans. We therefore need to monitor these systems Legionellosis was first described after 221 members of the American...
Ingeborg Sundsvalen Aaberge
06.01.2005
Pneumokokkpolysakkaridvaksine har vært tilgjengelig siden 1978. Fra 1996 har det i Norge vært anbefalt å gi pneumokokkvaksine til eldre ( 1 ). Til tross for dette, er det mange eldre som ikke blir...
Ingeborg S. Aaberge
06.08.2013
De fleste vanninstallasjoner kan være opphav til legionellasykdom hos mennesker. Derfor må slike installasjoner overvåkes Legionellose ble første gang beskrevet etter at 221 amerikanske legionærer...