Ingebjørg Storm-Mathisen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ingebjørg Storm-Mathisen

Haakon B. Benestad, Ole Didrik Lærum, Ingebjørg Storm-Mathisen, Jon Storm-Mathisen, Per-Kristian Opstad, Arild Njå, Hege B. Fjerdingstad, Iren Sefland
25.02.2019
Arne Bøyum (4.4.1928–3.12.2018) var fødd på Voss og budde der og på Sandane i oppveksten. Sidan studerte han medisin i Bergen. Etter turnusteneste, militæret og...
Ole Frithjof Norheim, Jan Fougner, Odd Søreide, Ingebjørg Storm-Mathisen, Ellen Strengehagen
20.06.2002
Tabell  1 Kriterier for bidrag til behandling i utlandet (forskriftens § 2) Bidrag kan etter søknad ytes når behandling i Norge ikke kan gis etter akseptert metode på grunn av manglende medisinsk...