Ingebjørg Buajordet

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ingebjørg Buajordet

Ingebjørg Buajordet, Steinar Madsen
17.05.2007
Somadril flyttes til reseptgruppe A og trekkes 1.5. 2008. Statens legemiddelverk mener at virkestoffet karisoprodol medfører så store ulemper at det ikke bør være på markedet. Karisoprodol har lenge...
Ingebjørg Buajordet, Knut Laake , Odd Brørs
14.06.2007
Legemiddelbruk medfører alltid risiko for bivirkninger. Insidensen av alvorlige bivirkninger hos inneliggende pasienter var 2,1 % i en metaanalyse som inkluderte 39 amerikanske studier publisert i...
Linda Amundstuen Reppe, Hanne Stenberg-Nilsen, Pernille Harg, Anne Bee Hegge, Anna Karine Lillefloth, Ingebjørg Buajordet
04.12.2008
I kliniske studier før markedsføring av legemidler er antall pasienter få, og studiepopulasjonene er nøye selektert og homogene. Vanligvis er det ikke mulig å oppdage alle sjeldne bivirkninger i...
Ingebjørg Buajordet
01.07.2004
Det er gjennomført få epidemiologiske studier av legemiddelbivirkninger hos norske pasienter. I dette doktorgradsarbeidet er forekomst av legemiddelbivirkninger studert i ulike pasientpopulasjoner –...
Pernille Harg, Harald Lislevand, Ingebjørg Buajordet, Steinar Madsen
06.02.2003
Legemiddelovervåking har et bredere perspektiv enn bivirkninger (ramme) ( 1 , 2 ). Selv om en bivirkning (eller andre uheldige sider ved et legemiddel) er kjent, er problemet ofte ikke løst. Det er...