Inge Johansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Inge Johansen

Inge Johansen, Elin Breivik
07.10.2004
Oppland fylke hadde i andre halvdel av 1990-tallet underdekning på røntgentjenester med dertil lang ventetid og omfattende bruk av laboratorier i Oslo-området. Fylkeskommunen innså nødvendigheten av...
Inge Johansen, Anders Grimsmo, Jakob Nakling
30.08.2002
Det er økende interesse blant allmennleger for å ta i bruk ultralyddiagnostikk. Et sentralt problem er om man kan oppnå tilstrekkelig faglig kvalitet i primærhelsetjenesten. Det gjelder indikasjoner...
Inge Johansen
20.06.2000
Telemedisin er et fag som kombinerer medisin og moderne datakommunikasjon slik at det kan utøves helsetjeneste selv om det er geografiske avstander mellom pasienter og behandlere. Det sparer tid og...