Ida Rudberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ida Rudberg

Ida Rudberg
28.08.2008
Serumnivå av escitalopram varierte med en faktor på ti mellom pasientgrupper med ulik CYP2C19- genotype. Dette kan gi forskjeller i effekt og forekomst av bivirkninger. Det antidepressive midlet...
Ida Rudberg, Dag Kristen Solberg, Helge Refsum
09.02.2006
CYP-genotyping anvendes i økende grad som et ledd i individuell tilpasning av legemiddelbehandling. Ved Psykofarmakologisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus, har vi utført CYP-genotyping av ca. 1 500...
Ida Rudberg, Dag Kristen Solberg, Helge Refsum
03.11.2005
Psykofarmaka gir ofte utilfredsstillende behandlingsresultat. Terapisvikt og plagsomme bivirkninger forekommer hyppig. Individuell variasjon i legemiddelrespons kan skyldes forskjeller i...
Kjell Petter Bøgwald, Ida Rudberg, Lars Tanum*, Helge Refsum
07.02.2012
I Felleskatalogen er doseringen av legemidler oppgitt uten differensiering basert på pasientens kjønn. Dette til tross for at det for en del medikamenter er påvist farmakokinetiske forskjeller mellom...