Ida Rudberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Ida Rudberg (f. 1978)

er farmasøyt ved Senter for psykofarmakologi. Hun har doktorgrad i farmakologi med farmakokinetikk og farmakogenetikk som spesialområder.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Senter for psykofarmakologi

Diakonhjemmet Sykehus

og

Avdeling for helsefag

Høgskolen i Oslo

Artikler av Ida Rudberg
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media