Ida Rashida Khan Bukholm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ida Rashida Khan Bukholm

Liv Monsbakken, Ida Rashida Khan Bukholm, Bård Natvig
03.03.2020
Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Den behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade med påfølgende økonomisk tap...
Ulf E. Kongsgaard, Kristine Fischer, Tor Erlend Pedersen, Ida Rashida Khan Bukholm, Torhild Warncke
20.12.2016
The Norwegian System of Patient Injury Compensation (NPE) is a government agency under the Ministry of Health and Care Services. It was established in 1988 as an interim provision, and became part of...
G. Cecilie Alfsen, Ying Chen, Hanne Kähler, Ida Rashida Khan Bukholm
20.12.2016
The Norwegian System of Patient Injury Compensation (NPE) is a government agency subordinate to the Ministry of Health and Care Services. The agency processes claims for compensation submitted by...
Ulf E. Kongsgaard, Kristine Fischer, Tor Erlend Pedersen, Ida Rashida Khan Bukholm, Torhild Warncke
20.12.2016
Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Den ble opprettet i 1988, som en midlertidig ordning, og lovfestet ved at pasientskadeloven trådte i...
G. Cecilie Alfsen, Ying Chen, Hanne Kähler, Ida Rashida Khan Bukholm
20.12.2016
Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Etaten behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter feil ved diagnose...
Rolf Gunnar Jørstad, Ida Rashida Khan Bukholm
22.09.2015
I artikkelen «Alle selvmord skyldes ikke behandlingssvikt» i Tidsskriftet ( 1 ), trekker artikkelforfatterne generaliserende konklusjoner om hva Norsk pasientskadeerstatning (NPE) mener om selvmord,...