Ida Kristin Ørjasæter Elvsaas

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ida Kristin Ørjasæter Elvsaas

Inger Natvig Norderhaug, Ida Kristin Ørjasæter Elvsaas, Hanne Thürmer
29.11.2007
Hva er god nok forskning for å trekke slutninger om helserisiko? Er det mulig å enes om prinsipper for hvordan forskningen best kan sammenstilles? Kunnskapssenteret benytter metoder for...
Inger Natvig Norderhaug, Ida Kristin Ørjasæter Elvsaas, Hanne Thürmer
31.01.2008
Det er gledelig å se at Dybing & Grimsrud henviser til at retningslinjer for mer transparente prosesser er underveis. Det er viktig å få på plass slike prosesser også innen toksikologifeltet. Men...